Ρυθμική συνοδεία για παιδικά τραγουδάκια

Λίγα κρουστά οργανάκια και ένα αγαπημένο τραγούδι αρκούν για να μας συντονίσουν σαν μια ορχηστρούλα!

Τα “προαπαιτούμενα”

 • Αρχικά χρειάζεται μια προετοιμασία σε προηγούμενα μαθήματα για τα ίδια τα μουσικά όργανα: Ξέρουν τα παιδιά πώς να τα κρατήσουν; Πώς να ελέγξουν τον ήχο σε αυτά; Μπορούν να παίξουν χωρίς να ξεκουφάνουν τους υπόλοιπους “μουσικούς”;
 • Επίσης είναι βασικό να γνωρίζει η ομάδα πώς περνά ένα όργανο από χέρι σε χέρι στον κύκλο. Έτσι αποφεύγουμε να δώσουμε όργανα σε όλα τα παιδιά, ακόμα κι αν έχουμε τόσα πολλά, προκειμένου η συνοδεία να είναι τέτοιας ποιότητας και έντασης ώστε να μην αποσυντονίσει την φωνή μας.
  Ας μην ξεχνάμε πως, με την παραπάνω τεχνική του κύκλου δεν θα μείνει κανείς παραπονεμένος!
 • Δεν προσφέρονται όλα τα τραγούδια για μια λιτή και εύκολη ενορχήστρωση.  Αρχικά διαλέξτε κάποια με οικεία μελωδία και απλή δομή.
  Μια καλή αρχή είναι να ξεκινήσετε με τα γνωστά τραγούδια φτιαγμένα με τρεις νότες (Μι-Σολ-Λα). ”
  Γύρω-γύρω όλοι”, “Φεγγαράκι”, “Χελιδόνα”, είναι μερικά από αυτά.

 

Βρείτε στο βιβλίο “Μέσα απ’το τραγούδι” περισσότερα μικρά και εύκολα παιδικά τραγουδάκια κατάλληλα για ένα μουσικό ξεκίνημα.

 

Η ρυθμική συνοδεία

Πριν διδάξετε οποιαδήποτε ρυθμική συνοδεία, εξασκηθείτε αρκετά τραγουδώντας μόνοι στο σπίτι!

Η ρυθμική συνοδεία θα ακολουθήσει τον ρυθμό των στίχων. Απαγγείλετε το τραγούδι και χτυπήστε αυθόρμητα παλαμάκια σε κάποιες συλλαβές.
Μην προσπαθήσετε να επινοήσετε κάτι πολύπλοκο, βρείτε το πιο απλό μοτίβο, όπως θα έκανε και ένα παιδί.
Επαναλάβετε, και υπογραμμίστε τις συλλαβές στις οποίες χτυπάτε τα παλαμάκια.

Είναι πολύ πιθανό αυτά να έρχονται στις τελευταίες συλλαβές κάθε στίχου, π.χ.:

Φεγ-γα-ρά-κι μου λαμπρό / φέγ-γε μου να περπατώ
να πη-γαί-νω στο σχολιό / να μα-θαί-νω γράμματα
γράμ-μα-τα σπου-δάματα / του Θε-ού τα πράγματα.
ή
Βρέ-χει βρέ-χει και χιονίζει / και τα μάρ-μα-ρα πο-τί-ζει
και ο πο-ντι-κός χορεύει / και η γά-τα μαγειρεύει.

Άλλες φορές μπορεί για το ίδιο τραγούδι να έχουμε δύο προτάσεις, π.χ.:

α) Δεν περνάς κυ-ρά Μα-ρί-α / δεν περνά-ας δεν περ-νάς
Δεν περνάς κυ-ρά Μα-ρί-α / δεν περνάς, περ-νάς!
ή
β) Δεν περ-νάς κυ-ρά Μα-ρί-α / δεν περ-νά-ας δεν περ-νάς
Δεν περ-νάς κυ-ρά Μα-ρί-α / δεν περ-νάς, περνάς!

Πώς εισάγουμε τα όργανα στο τραγούδι

Τα επόμενα βήματα είναι τα εξής:

 1. Ο δάσκαλος διδάσκει το τραγούδι μέχρι το σημείο που όλα τα παιδιά ξέρουν τα λόγια από έξω και συγχρονίζονται μεταξύ τους.
 2. Ένα μικρό τεστ πριν το τραγούδι: Μπορούν να χτυπήσουν όλοι μαζί 3 (π.χ. Φεγγαράκι) ή 4 (π.χ. Βρέχει-βρέχει) παλαμάκια; Δίνουμε το σύνθημα και πάμε!
  Επαναλαμβάνουμε μερικές φορές για να το συνηθίσουν, επιμένοντας να σταματούν όλοι μαζί στο τέλος – να μην χτυπούν περισσότερα παλαμάκια – και επιβραβεύοντας αν το κάνουν σωστά.
 3. Τώρα τα παιδιά ακούν μια φορά το τραγούδι από τον δάσκαλο, παρατηρώντας σε ποια λόγια του τραγουδιού θα χτυπήσει αυτά τα 3 (ή 4) παλαμάκια.!!! Σε αυτό το σημείο πολλά παιδιά θα ξεκινήσουν να χτυπούν παλαμάκια και αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουν να ελέγχουν αυτήν την παρόρμηση: πρώτα ακούν, μετά επαναλαμβάνουν. 
 4. Πριν μοιράσουμε τα οργανάκια, μια “προσομοίωση”: κάνουν όλοι πως κρατούν ένα αόρατο ντέφι (ή ξυλάκια, ή τύμπανο) για να συνοδεύσουν. Ναι μεν χτυπούν παλαμάκια, αλλά φαντάζοναι πως παίζουν με τα μουσικά όργανα. Δεν είναι απαραίτητο να παίξουν όλοι με την πρώτη, όποιος δεν είναι σίγουρος παρακολουθεί και εντάσσεται όταν είναι έτοιμος (αν το τραγούδι έχει αρκετές στροφές καλώς, ειδάλλως επαναλαμβάνουμε περισσότερες φορές).
 5. Αφού έχουν μάθει να συνδυάζουν τη φωνή με την ρυθμική συνοδεία στα χέρια τους, ήρθε η ώρα να παίξουν κανονικά! Θυμηθείτε πως μοιράζουμε ΛΙΓΑ κρουστά, περίπου ένα για κάθε 3 με 4 παιδιά στον κύκλο. Στο τέλος κάθε στροφής ο δάσκαλος δίνει το σύνθημα “αλλαγή” για να προχωρήσουν τα όργανα στον επόμενο.

Ευχόμαστε να φανούν χρήσιμες οι οδηγίες και ο παραπάνω σκελετός διδασκαλίας, αλλά μην ξεχνάτε: το πιο σημαντικό είναι ο προσωπικός πειραματισμός!

Leave a Reply

Close Menu