Κάλαντα του Λαζάρου από την Αιανή Κοζάνης.

Ήρθ’ ου Λάζαρος, ήρθαν τα Βάγια Στίχοι

Ήρθ’ ου Λάζαρους, ήρθαν τα βάγια.
– Πού ήσαν Λάζαρε, πού ήσαν κρυμμένους;
– Μες στου χάντακα, χαντακουμένους.
Δώσ’ μι, δώσ’ μι κρύου νιράκι
γιατ’ είναι του στόμα μου, πικρό φαρμάκι.
– Σήκου Λάζαρε κι μην κοιμάσι,
ήρθ’ η μάνα σου από την Πόλη,
σ’ ίφιρι χαρτί κι κουμπουλόι.
– Βάια, βάια του Βαϊού,
τρώμι ψάρια και κουλιού
και την άλλη Κυριακή,
τρώμε το παχύ τ’ αρνί.
– Η κουτίτσα σας αβγά γιννάει
κι η φουλίτσα σας δεν τα χουράει,
δώστε μας να τα χαρούμε
και του χρόνου πάλι να ρθούμε.
– Του καλαθάκι μ’ θέλ’ αβγό
κι η τζιπούλα μ’ θέλ’ κουκό[σες]1.
Λαζαρίνα, κουκουτίνα2
βάλ’ αβγό στην καλαθίνα.

Και του χρόνου!

1κουκόσες: καρύδια
2κουκουτίνα: η μικρή Λαζαρίνα που κρατάει το καλάθι και μαζεύει τα αβγά που δίνουν οι νοικοκυρές

Ήρθ’ ου Λάζαρος, ήρθαν τα Βάγια Νότες

Το τραγούδι είναι σε μέτρο 7/8 και η δίμετρη φράση επαναλαμβάνεται σε όλους τους στίχους με ρυθμική προσρμογή αναλόγως των συλλαβών.

Κάλαντα Λαζάρου

Ήρθ’ ου Λάζαρος, ήρθαν τα Βάγια Ακρόαση

Ακούστε εδώ το τραγούδι από την συλλογή της Δόμνας Σαμίου

Ακούστε την ηχογράφηση Νο. 2 από την Κοζάνη.

Δείτε επίσης:

Ήρθ΄ ο Λάζαρος (Ανατολική Θράκη)

Πού ‘σαι Λάζαρε (Στερεά Ελλάδα)

Leave a Reply

Close Menu