Έλα καραβάκι (Καραβάκι Πόντου)

Έλα καραβάκι – Πόντος

 

Το τραγούδι

Τραγουδάμε για την ελιά, το λάδι, το εμπόριο, και ταξιδεύουμε στον χρόνο και στον χάρτη.

Η μελωδία, φτιαγμένη από 4 νότες (ρε – μι – φα – σολ) αποτελεί μια καλή βάση για να κουρδίσουμε στο ελάσσον τετράχορδο. Χαρακτηριστικό το διάστημα 3ης μικρής φα – ρε.

Η εποχή που μαζεύουν τις ελιές και στέλνουν μεγάλες ποσότητες από αυτές στο ελαιοτριβείο είναι καλή για να κάνουμε μια κουβέντα με τα παιδιά και να διδάξουμε το τραγούδι. Αναφερόμαστε στα παλαιότερα χρόνια, των παππούδων και των προγαγιάδων, όπου το λάδι δεν ήταν μόνο είδος διατροφής, και όπου τα αγαθά, γενικότερα, δεν υπήρχαν σε αφθονία όπως στις μέρες μας.

Διφωνία

Όταν τα παιδιά μάθουν την βασική μελωδία και μπορούν να την τραγουδήσουν μόνα τους, ο δάσκαλος ξεκινά να τραγουδά τη δεύτερη φωνή, πάνω στην τονική και την υποτονική.

Αναλόγως με την ηλικία ή το επίπεδο της ομάδας μπορούμε να χωρίσουμε τα παιδιά σε δύο ομάδες και να δουλέψουμε τις συνηχήσεις που σχηματίζονται σε συνδυασμό με την δεύτερη φωνή.
Στη συνέχεια η τάξη ξαναρχίζει την βασική μελωδία, και ο δάσκαλος καλεί κάποιο παιδί να τον συνοδεύσει. Ακολουθεί και δεύτερο παιδί, και τρίτο, μέχρι που αφήνει τα παιδιά πλεόν να τραγουδούν μόνα τους σε διφωνία.

Κλειδί του Φα

Το τραγούδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδυάσουμε τα δύο κλειδιά, του Σολ και του Φα (για την α’ και β’ φωνή αντίστοιχα).
Αν και στην ουσία κρατάμε την φωνή στην οκτάβα της παιδικής έκτασης, είναι μια καλή ευκαιρία να εξασκηθούμε στην μουσική ανάγνωση (solfège) της δεύτερης φωνής στο κλειδί του Φα.

 


Στίχοι

1. Έλα καραβάκι
φερε μας λαδάκι
για το καντηλάκι
που ανάβει όλη τη νύχτα

2. Λάμπει, λάμπει, λάμπει,
λάμπει και γυρίζει
το σκοτάδι διώχνει
κι ολόγυρα φωτίζει.

 


Βίντεο – τραγούδι

 


Νότες – Ρε Μι Φα Σολ Λα

Παρτιτούρες για αυτό και πολλά άλλα τραγούδια, καθώς και ασκήσεις μουσικής γραφής και ανάγνωσης στο Α’ μέρος του βιβλίου “Μέσα απ’το Τραγούδι”.

 


Περισσότερα

Δείτε εδώ και άλλα τραγούδια με τις νότες Ρε Μι Φα Σολ Λα στο μεταλλόφωνο.

Leave a Reply

Close Menu