Η γέφυρα του Λονδίνου (London Bridge)

Στη γέφυρα του Λονδίνου – παιδικό τραγούδι από την Αγγλία

 

Το τραγούδι

Η μελωδία έρχεται από ένα παιδκό τραγούδι του οποίου οι στίχοι αναφέρονται στην προσπάθεια επισκευής της πιο παλιάς γέφυρας του Λονδίνου, στον ποταμό Τάμεση. Η γέφυρα αυτή υπάρχει από τον 12ο αιώνα και έκτοτε έχει ξαναχτιστεί δύο φορές.

Αποτελεί ιδανικό υλικό για να διδάξουμε – στο δημοτικό – τις νότες Ντο Ρε Μι Φα Σολ Λα.

 


Στίχοι (στα αγγλικά)

1. London Bridge is falling down,
Falling down, falling down.
London Bridge is falling down,
My fair lady.

2. Build it up with wood and clay,
Wood and clay, wood and clay,
Build it up with wood and clay,
My fair lady.

3. Wood and clay will wash away,
Wash away, wash away,
Wood and clay will wash away,
My fair lady.

4. Build it up with bricks and mortar,
Bricks and mortar, bricks and mortar,
Build it up with bricks and mortar,
My fair lady.

5. Bricks and mortar will not stay,
Will not stay, will not stay,
Bricks and mortar will not stay,
My fair lady.

6. Build it up with iron and steel,
Iron and steel, iron and steel,
Build it up with iron and steel,
My fair lady.

7. Iron and steel will bend and bow,
Bend and bow, bend and bow,
Iron and steel will bend and bow,
My fair lady.

8. Build it up with silver and gold,
Silver and gold, silver and gold,
Build it up with silver and gold,
My fair lady.

9. Silver and gold will be stolen away,
Stolen away, stolen away,
Silver and gold will be stolen away,
My fair lady.

10.Set a man to watch all night,
Watch all night, watch all night,
Set a man to watch all night,
My fair lady.

11.Suppose the man should fall asleep,
Fall asleep, fall asleep,
Suppose the man should fall asleep?
My fair lady.

12.Give him a pipe to smoke all night,
Smoke all night, smoke all night,
Give him a pipe to smoke all night,
My fair lady.

 


Πώς παίζεται στο μεταλλόφωνο

 


Νότες – Ντο Ρε Μι Φα Σολ Λα

Παρτιτούρες για αυτό και πολλά άλλα τραγούδια, καθώς και ασκήσεις μουσικής γραφής και ανάγνωσης στο Α’ μέρος του βιβλίου “Μέσα απ’το Τραγούδι”.


Περισσότερα

Περισσότερα τραγούδια με τις νότες Ντο Ρε Μι Φα Σολ Λα στο μεταλλόφωνο.

Παρτιτούρα, καραόκε με αγγλικούς στίχους, αρχείο MP3 και sing-along – Singing-Bell

Leave a Reply

Close Menu