Η Ντόλα και η παρέα της 7: Μι – Φα – Σολ – Λα, “Μάρτη χιονερέ”

Το βήμα της φωνής μας από τη νότα Μι στη νότα Φα είναι μικρότερο από τα άλλα βήματα μέχρι τώρα. Με τις νότες  Μι – Φα – Σολ – Λα στήνουμε ένα ανοιξιάτικο τραγούδι!

Η σειρά “Η Ντόλα και η παρέα της”

Το μουσικό αλφάβητο είναι πολύ χρήσιμο για να καταγράφουμε αλλά και να κατανοούμε καλύτερα το μουσικό κείμενο.
Όπως μέσα από τα γράμματα της γλώσσας και τα βιβλία έρχεται η γνώση αλλά και η ψυχαγωγία, έτσι και οι νότες έχουν πολλά να μας αποκαλύψουν για τον κόσμο της μουσικής.

Η σειρά των βίντεο “Η Ντόλα και η παρέα της στο πεντάγραμμο” ακολουθεί, μαζί με τη φωνή της Γιώτας Τηγανούρια, τα βήματα των βιβλίων Μέσα απ’το τραγούδι, στις σελίδες του οποίου χέρι-χέρι βαδίζουν τα τραγούδια με τους μουσικούς φθόγγους.

Στόχος της σειράς είναι όχι μόνο να παρακολουθήσουν οι μαθητές, αλλά να προτείνει σε όποιον διδάσκει έναν τρόπο χρήσης του βιβλίου.


Βίντεο 7: “Μι, Φα, Σολ, Λα (το ημιτόνιο)”

Το βήμα της φωνής μας από το Μι στο Φα, και αντίστροφα, είναι μικρότερο από τα βήματα που τραγουδούσαμε μέχρι τώρα.
Δεν ονομάζουμε ακόμα αυτήν την απόσταση ως ημιτόνιο, τα παιδιά όμως μιμούνται με τη φωνή τους τον ήχο του διαστήματος αυτού, και μέσα απ’το παιδικό τραγούδι “Μάρτη χιονερέ”  κουρδίζουν στο τετράχορδο Μι – Φα – Σολ – Λα (Φρύγιος τρόπος).

Leave a Reply

Close Menu